Tandartspraktijk Kerckebosch

Uw privacy

Uw privacy is onze norm

Wij hechten veel waarde aan beveiliging van uw gegevens en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze computers worden nooit onbeheerd achtergelaten, maar vergrendeld. Tevens sturen wij eventueel opgevraagde dossiers, verwijsbrieven en foto’s naar specialisten altijd via de beveiligde mail. Deze mail bevat een link voor een activatiecode om de mail met vertrouwelijke informatie te kunnen openen. Hierdoor zou het kunnen dat mails die wij naar u sturen met uw persoonlijke gegevens per ongeluk in uw spam folder terecht komen. Wij willen u verzoeken dit goed te controleren.
Wij nemen de privacy van ons team en onze patiënten zeer serieus. Teneinde de veiligheid van de patiënten en medewerkers te garanderen zijn er zichtbare camera’s geplaatst in onze praktijk. Aan de hand van deze camera’s kan in de gaten worden gehouden of er zich onveilige of niet gewenste situaties voordoen. Deze beelden worden automatisch verwijderd.
Wij verzoeken u de privacy van andere patiënten en onze medewerkers te respecteren. Indien u een foto, beeld of audio-opname wenst te maken in onze praktijk of tijdens een behandeling is dit alleen toegestaan na uitdrukkelijk vragen en verkrijgen van de goedkeuring van de betrokkenen. 

In de stoel een glimlach én erbuiten

Is het tijd voor een nieuwe tandarts? Wij verwelkomen nieuwe patiënten. Onze specialisten staan klaar om u te helpen aan een stralend gebit.